پیام فرستادن
شرکت
محصولات
سفارشی تکه لباس
تکه دوزی سفارشی
انتقال حرارت برچسب لباس
صفحه نمایش چاپ لیبل
برچسب لباس بافته شده
نقش برجسته تکه چرم
لاستیک زیپ دستگاه کشش
لاستیک لوگو تکه
لباس قطع برچسب ها
نقوش و تصاویر بر باند الاستیک
طناب الاستیک رشته
هدایای تبلیغاتی شخصی
بند ناف غیر الاستیک
3D یک تکه لاستیک
نوار بافته شده
زیپ دندانهای فلزی
نشان tpu فرکانس بالا سه بعدی