تماس با ما

تماس با شخص : kiyila

شماره تلفن : 13412215413

WhatsApp : +8613412215413

Free call

# بلند # برچسب # برچسب # برچسب بافته شده # مارک خلاق

September 2, 2020

آخرین اخبار شرکت # بلند # برچسب # برچسب # برچسب بافته شده # مارک خلاق

به سختی برچسب ها را آویزان کنید!برچسب های آویز جایی هستند که شما واقعاً می توانید آب میوه های خلاقیتان را در آن جریان دهید.برش قالب ، کیفیت و وزن کاغذ ، رشته ها ، پین ها ، چاپ ، نقش برجسته ، ناخن ها ، چین ها ... لیست ادامه دارد و ادامه دارد.

با ایده های خود با ما تماس بگیرید و ما به شما کمک می کنیم تا آنها را به بار بیاندازید!

با ما در تماس باشید

وارد کنید پیام شما